Geweldige vacatures civiele techniek – Bouwhuys

vacature civiele techniek - Bouwhuysch

Wanneer we het hebben over de civiele techniek, weet niet iedereen wat dit inhoudt. Toch heeft zo goed als iedereen dagelijks te maken met civiele techniek. Onder civiele techniek vallen namelijk erg veel belangrijke technische sectoren. Zo is de wegenbouw een belangrijk onderdeel binnen de civiele techniek. Wanneer we het hebben over wegen, gaat het niet alleen om de autowegen. Ook fietspaden en trottoirs worden ontworpen door ingenieurs. Daarnaast zijn het ook de ingenieurs die ervoor zorgen dat de riolering goed wordt aangelegd. Al deze factoren behoren tot de wegenbouw en zijn onderdeel van de civieltechnische sectoren. Een vacature civiele techniek – Bouwhuysch is er daarom in verschillende varianten te vinden.

Wegenbouw

De dijken houden ons land droog

Een onderdeel dat voor Nederland van groot belang is, is de waterbouw. Zo was het zonder de waterbouw niet mogelijk geweest om overal in Nederland te wonen. De dijken zorgen ervoor dat we beschermd worden tegen het water van de rivieren. Dijken worden ontworpen door ingenieurs. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere zaken binnen de waterbouw die van groot belang zijn voor Nederland. Zo is de grondwaterstand en geotechniek ook in erg veel zaken van belang. Naast de waterbouw komt het vakgebied constructie ook veel terug in erg veel landen. Constructie gaat over het uitrekenen van de sterkte van bepaalde grote objecten. Hierbij kun je denken aan een brug of haven.

Constructie