3 belangrijke tips over zakelijke energie op uw privéadres

Als startende ondernemer, zzp’er en mkb’er moet u vaak veel zaken zelf regelen. Zaken waarvoor u niet altijd de tijd en/of de kennis hebt. Energie is zo’n onderwerp. Hoe kunt u uw energiezaken het beste en voordeligste regelen? Kiest u voor een zakelijk energiecontract op uw thuisadres? Dus een zakelijke aansluiting voor gas of stroom op uw huisadres. Of blijft u als particulier energie afnemen? Waarop moet u letten als u overweegt om een zakelijke energiecontract op uw privéadres af te sluiten?

1. Is zakelijke energie altijd goedkoper dan particuliere energie?

Het belangrijkste motief om voor zakelijke energie op uw privéadres te kiezen is dat de ondernemer een gunstigere prijs voor zijn energie kan bedingen bij de energieleverancier. In het algemeen geldt: hoe meer energie u als (startende) ondernemer afneemt en hoe langer het vaste contract duurt, des te gunstiger (lees: lager) het tarief. Daarbij moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen kleinzakelijk (bijvoorbeeld een thuiskantoor) en grootzakelijk verbruik. Zakelijke kleinverbruikers hebben altijd een elektriciteitsaansluiting die kleiner of gelijk is aan 3 x 80 ampère. Bij gas gaat het om een meter die maximaal 40 m³ gas per uur doorlaat. We spreken van grootverbruik als de elektriciteitsaansluiting groter is dan 3 x 80 ampère. Bij gas voor grootverbruik is de gasmeter groter dan 25G. Deze laat meer dan 40 m³ gas per uur door. Voor grootverbruikers gelden andere regels en afspraken dan voor kleinverbruikers.

2. Waar moet u op letten bij de prijs van energie?

Prijzen voor particulieren en bedrijven worden wel eens op verschillende wijzen weergegeven. Dat kan een goede vergelijking in de weg staan. Bij een goede vergelijking moet niet alleen worden gekeken naar de prijs van stroom en/of gas als zodanig, maar ook naar bijkomende kosten zoals btw, abonnement meetbedrijf, administratiekosten et cetera. Zijn deze in de prijs verwerkt of komen die er nog bij? Als zzp’er of mkb’er krijgt u de beste vergelijking als u de kale tarieven met regiotoeslag en vastrecht vergelijkt.

3. Een vast contract of een variabel contract?

Kiest u als ondernemer voor een vast of variabel contract? Zie hierboven voor het voordeel van een vast contract. Dit kan met name voordelig zijn als u relatief veel energie verbruikt en een contract voor langere tijd afsluit. Voordeel van een vast contract is ook dat u gedurende het contract weet wat uw energiekosten zijn. Er zijn geen onaangename verrassingen. Prijs en periode staan immers vast. Bij een variabel contract beweegt uw energieprijs mee met de prijs op de markt. Dalen de prijzen, dan is dat gunstig voor u. Maar stijgen de prijzen sterk, dan kan dat voor u aardig in de papieren lopen. Denk hier ook over na als u gas water licht aanvragen.