Boomtechnisch specialist, vakkundig adviseur voor het beheer van boombestanden

De boomtechnisch specialist geeft vakkundig advies over het beheer van een boombestand. Hierbij kunnen heldere oplossingen worden bedacht voor complexe vraagstukken rond een boombestand. Wat is de staat van een boombestand bijvoorbeeld in een areaal? Wat is de waarde van de bomen? Hoe verzorg je monumentale bomen in een oud park of bij een monumentaal pand? BTL geeft vanuit een vergaande expertise over bomen en boomplanning advies. De boomtechnisch specialist maakt onderdeel uit van de BTL bomendienst, die naast advies en analyse ook met BTL Boomonderhoud ingeschakeld kan worden voor beheer en onderhoud.

De boomtechnisch specialist voor effectanalyse en taxatie

Zo kan BTL een Boom Effect Analyse maken, de zogenaamde BEA. Het kan soms een grote meerwaarde hebben om een bouwproject om bestaande bomen heen te bouwen. Een aantal grote bomen geven een nieuwbouwproject een meer groene volgroeide omgeving. Het breekt het gevoel van leven op een bouwplaats wat bewoners in een nieuwbouwwijk soms ervaren. Met een Boom Effect Analyse kan BTL laten zien wat de meerwaarde is om bomen te laten staan. Hierbij wordt ook naar de gezondheid van de bomen gekeken en leeftijd. Zodat bomen die in de nabije toekomst overlast opleveren niet onnodig blijven staan. 

BTL geeft ook advies als bomen blijven staan hoe het beste hierom heen gebouwd kan worden. Zodat werkzaamheden wel volgens planning door verlopen en de boom ook geen schade oploopt. BTL kan verder een taxatie van bomen geven. Dit gaat via een digitaal i-tree systeem. Hierbij wordt gekeken wat voor waarde een boom heeft voor het gebied waarin de boom staat.  Hoe draagt de boom bij in de hemelwaterregulering of de afvang van stoffen die lucht vervuilen zoals bijvoorbeeld CO2. Verder kan BTL ook adviseren bij een uitbraak van boomziektes en eventueel structurele behandeling met de bomendienst inzetten.